Високівська громада
Житомирська область, Житомирський район

Розпорядження сільського

Дата: 22.10.2021 13:58
Кількість переглядів: 492

 

УКРАЇНА

ВИСОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО  РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

сільського голови

  від  18 жовтня    2021 року                                                                        № 62

 

Про створення робочої комісії щодо 

підготовки розгляду, прийняття та 

прискореного перегляду проектів 

регуляторних актів, віднесених

до Високівської  сільської ради

                Відповідно статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування

 в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності», Законом України «Про прискорений  перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», з метою забезпечення ефективної діяльності щодо реалізації державної регуляторної політики:

 

1.Створити робочу комісію щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду проектів регуляторних актів, внесених до Високівської  сільської ради та затвердити її склад (додається)

 

2.Затвердити Положення про робочу комісію щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду проектів регуляторних актів Високівської  сільської ради (додається).

 

 

  Сільський голова                                             Микола БАРДУК

 

                                                                                                       

 

 Додаток №1

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу комісію щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду регуляторних актів, внесених до Високівської  сільської ради

                                            Загальні положення

  1. Робоча комісія щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного  перегляду регуляторних актів, внесених до Високівської  сільської ради (далі – Робоча комісія) є органом, створеним за розпорядженням голови сільської ради з метою підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду регуляторних актів,  внесених до Високівської  сільської ради  згідно  Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,Закону України «Про прискорений перегляд  регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування», з метою запровадження демократичних принципів у сфері правового регулювання господарської діяльності.

  1. Робоча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами

 Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради,  розпорядженнями сільського голови  та цим Положенням.

  1. Голова, заступник голови, секретар та інші члени  Робочої комісії  працюють на громадських засадах.

  2. Це Положення визначає перелік, функціональну спрямованість та порядок роботи Робочої комісії.                                                                                2.Порядок утворення Робочої комісії

2.1.Склад Робочої комісії утворюється та затверджується розпорядженням сільського голови

  1. .До складу Робочої комісії входять посадові особи, депутати Високівської сільської ради, 

  1. Функції та повноваження Робочої комісії

3.1.Робоча комісія:

3.1.1.Планує діяльність з підготовки проектів регуляторних актів у порядку та у строки, визначені статтями 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

   1. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів затверджується рішенням Високівської  сільської ради.

3.1.3.У разі, якщо виникає необхідність підготовки проекту регуляторного 

акта,  що не був внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта повинен не пізніше, ніж за 2- тижні  до дня подання проекту на  розгляд відповідного регуляторного органа подати до цього органу інформацію про проект згідно з п. 3.1.1. цього Положення.

Внесення змін у відповідний план діяльності з підготовки регуляторних актів та їх оприлюднення здійснюється у спосіб, визначений п. 3.1.1. цього Положення. Проект акта не розглядається, якщо він не був внесений в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з наступним 

оприлюдненням плану.

3.1.4.Перевіряє дотримання розробником проекту регуляторного акта вимог «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України» від 11.03.2004 №308:

3.1.4.Організовує та забезпечує прискорений перегляд регуляторних актів згідно з вимогами Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування».

 

                        4.Порядок роботи Робочої комісії

4.1.Засідання Робочої комісії скликається не пізніше, ніж за 3 робочих дні до дати його проведення. Порядок денний визначається головою Робочої комісії, виходячи з пропозицій членів Робочої комісії.

4.2.Засідання Робочої комісії скликається головою комісії, а в разі його відсутності – заступником, в міру необхідності та є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина її загального складу.

 4.3.Засідання Робочої комісії веде її голова, а у разі відсутності голови або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції виконує заступник голови Робочої комісії. У разі відсутності голови та заступника Робоча комісія зі свого складу визначає головуючого

 на засіданні.

4.3.Рішення Робочої комісії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні. У випадку, коли голоси розділились порівну прийнятим є рішення, за яке голосував голова Робочої комісії.

4.4.Секретар Робочої комісії має право надавати голові Робочої комісії та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Робочої комісії.

Секретар Робочої комісії:

 • формує порядок денний засідання Робочої комісії;

 • здійснює інформаційне забезпечення голови Робочої комісії та її членів з питань діяльності Робочої комісії;

 • організовує підготовку і проведення засідань Робочої комісії;

 • веде та подає на підпис голові Робочої комісії протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Робочої комісії;

 • узагальнює матеріали та подає звіт за результатами діяльності на підпис голові Робочої комісії.

 

 • Член Робочої комісії, який бере участь у її засіданні і не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні, у тому числі з рішенням щодо включення або не включення регуляторного акта до того або іншого переліку, має право висловити у письмовій формі окрему думку, яка додається  до відповідного протоколу засідання

 Робочої комісії.

 • Протоколи засідань Робочої комісії підписують голова та секретар.

 

 1. Прикінцеві положення

 

Усі зміни та доповнення до Положення про робочу комісію щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного перегляду регуляторних актів, внесених до обласної ради вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

   Сільський голова                                            Микола БАРДУК

 

 

                                                                                                                                       Додаток 2

     Склад робочої комісії

щодо підготовки розгляду, прийняття та прискореного

перегляду проектів регуляторних актів, внесених до Високівської сільської  ради

 Олександр ТКАЧИК

 

-

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, голова робочої комісії

Галина СТОЛИГА

 

-

 

Начальник соціально - гуманітарного відділу, заступник голови робочої комісії

Наталія СИЧ

-

начальник  фінансового відділу Високівської  сільської  ради, секретар робочої комісії

Члени комісії :

 

 

Валентина РОГОВСЬКА

-

староста Забрідського старостинського округу

Наталія ВОЛИНЕЦЬ

-

староста Городищенського старостинського округу

Валентина ДОБРОВОЛЬСЬКА

-

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Високівської  сільської  ради

Зоя МАКСИМЧУК

-

начальник Служби у справах дітей

 

  Сільський голова                                             Микола БАРДУК

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора